hồi quy

FaceApp MOD APK (Mở Khóa Premium FULL)

Nombre del paquete FaceApp MOD APK (Mở Khóa Premium FULL)
Phiên bản 10.3.1
tamaño 50M
yêu cầu 7.0 trở lên
Enlaces de descarga

ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE TELEGRAM

Làm cách nào để cài đặt FaceApp MOD APK (Mở khóa Premium FULL)?

Nếu bạn muốn cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Cửa hàng Play, bạn cần phải bật “Nguồn không xác định” trên thiết bị Android của bạn. Đây là cách:

1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.

2. Nhấn vào Bảo mật hoặc Ứng dụng (khác nhau tùy theo thiết bị).

3. Chọn Nguồn không xác định để cho phép cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Cửa hàng Play.

4. Khi được nhắc, hãy nhấn OK để xác nhận.

Sau đó:

1. Nhấn vào tệp APK FaceApp MOD APK (Mở khóa Premium FULL) đã tải xuống.

2. Chạm vào cài đặt.

3. Làm theo các bước trên màn hình.