hồi quy

Pocket Waifu MOD APK (Vô hạn xu)

Nombre del paquete Pocket Waifu MOD APK (Vô hạn xu)
Phiên bản 1.69.1
tamaño 56M
yêu cầu 4.4 trở lên
Enlaces de descarga

ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE TELEGRAM

Làm cách nào để cài đặt Pocket Waifu MOD APK (Vô hạn xu)?

Nếu bạn muốn cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Cửa hàng Play, bạn cần phải bật “Nguồn không xác định” trên thiết bị Android của bạn. Đây là cách:

1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.

2. Nhấn vào Bảo mật hoặc Ứng dụng (khác nhau tùy theo thiết bị).

3. Chọn Nguồn không xác định để cho phép cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Cửa hàng Play.

4. Khi được nhắc, hãy nhấn OK để xác nhận.

Sau đó:

1. Nhấn vào tệp APK Pocket Waifu MOD APK (Vô hạn xu) đã tải xuống.

2. Chạm vào cài đặt.

3. Làm theo các bước trên màn hình.