hồi quy

Reckless Getaway 2 MOD (Mở Khóa Tất Cả Xe)

Nombre del paquete Reckless Getaway 2 MOD (Mở Khóa Tất Cả Xe)
Phiên bản 2.7.3
tamaño 123MB
yêu cầu Android 4.4 trở lên
Enlaces de descarga

ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE TELEGRAM

Làm cách nào để cài đặt Reckless Getaway 2 MOD (Mở khóa tất cả ô tô)?

Nếu bạn muốn cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Cửa hàng Play, bạn cần phải bật “Nguồn không xác định” trên thiết bị Android của bạn. Đây là cách:

1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.

2. Nhấn vào Bảo mật hoặc Ứng dụng (khác nhau tùy theo thiết bị).

3. Chọn Nguồn không xác định để cho phép cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Cửa hàng Play.

4. Khi được nhắc, hãy nhấn OK để xác nhận.

Sau đó:

1. Nhấn vào tệp APK Reckless Getaway 2 MOD (Mở khóa tất cả ô tô) đã tải xuống.

2. Chạm vào cài đặt.

3. Làm theo các bước trên màn hình.