hồi quy

Universal Truck Simulator Mod APK (Mở khóa tất cả xe tải)

Nombre del paquete Universal Truck Simulator Mod APK (Mở khóa tất cả xe tải)
Phiên bản 1.8
tamaño 41 MB
yêu cầu 6.0 trở lên
Enlaces de descarga

ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE TELEGRAM

Làm cách nào để cài đặt APK Universal Truck Simulator Mod (Mở khóa tất cả xe tải)?

Nếu bạn muốn cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Cửa hàng Play, bạn cần phải bật “Nguồn không xác định” trên thiết bị Android của bạn. Đây là cách:

1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.

2. Nhấn vào Bảo mật hoặc Ứng dụng (khác nhau tùy theo thiết bị).

3. Chọn Nguồn không xác định để cho phép cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Cửa hàng Play.

4. Khi được nhắc, hãy nhấn OK để xác nhận.

Sau đó:

1. Nhấn vào tệp APK Universal Truck Simulator Mod (Mở khóa tất cả xe tải) đã tải xuống.

2. Chạm vào cài đặt.

3. Làm theo các bước trên màn hình.