CHẾ ĐỘ

Trò chơi APK đã sửa đổi dành cho Android là phiên bản đã sửa đổi của ứng dụng gốc mà người dùng nhận được tất cả các đặc điểm và tính năng miễn phí. Ví dụ: nếu bạn tải xuống APK Mod dân quân nhỏ, sau đó bạn sẽ nhận được vô số tính năng như Nitro, Health, Ammo, Gas không giới hạn và cũng sẽ nhận được lợi ích miễn phí của thuộc tính tiêu diệt một lần.

Các tính năng bổ sung này không có sẵn trong ứng dụng gốc.
Hơn nữa, người chơi có thể phải trả một số tiền mặt để có được các Tính năng Pro của APK, nhưng bằng cách cài đặt phần đã sửa đổi, người chơi có thể tận dụng các tính năng miễn phí.

Ai xây dựng APK Mod?
Không chỉ các trò chơi mà các phiên bản đã sửa đổi của bất kỳ APK nào cũng có thể được phát triển bởi nguồn của bên thứ ba. Một hệ điều hành như Android là một trong những lĩnh vực lớn nhất thế giới nơi các nhà phát triển bên thứ ba được phép chuyển đổi và sửa đổi bất kỳ ứng dụng Android nào. Trong thời gian gần đây, công chúng thích sử dụng phiên bản mod của trò chơi và các ứng dụng khác hơn là phiên bản thông thường.