Terms

Chào mừng bạn đến với APKSpeed, một trang web cho phép bạn tải xuống và đánh giá các ứng dụng di động. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi tại apkspeed.com hoặc phiên bản di động của trang web, tải xuống từ Trang web APKSpeed hoặc đăng nhận xét hoặc đánh giá trên Trang web APKSpeed, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ mười ba (13) tuổi trở lên và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”).

Ứng xử của bạn

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web APKSpeed để thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • thu thập, thu hoạch, khai thác hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác để lấy địa chỉ email, số điện thoại, thông tin cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào khác về người khác;
 • xóa khỏi bất kỳ Tài liệu nào được đăng trên Trang web APKSpeed hoặc thêm sai vào bất kỳ Tài liệu nào được tải lên Trang web APKSpeed, mọi bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu hoặc pháp lý khác, ghi công của tác giả hoặc thông tin khác như nguồn gốc hoặc nguồn của Tài liệu đó;
 • truy cập hoặc cố gắng truy cập bất kỳ Tài liệu nào trên Trang web APKSpeed mà bạn không được phép truy cập hoặc bất kỳ Tài liệu nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ ý thông qua Trang web APKSpeed;
 • sử dụng bất kỳ Tài liệu nào được đăng trên Trang web APKSpeed theo bất kỳ cách nào vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ quyền nào (bao gồm mọi quyền sở hữu trí tuệ) của bất kỳ người nào khác;
 • làm gián đoạn hoặc can thiệp vào tính bảo mật hoặc gây hại cho Trang web APKSpeed hoặc bất kỳ dịch vụ, Tài liệu, tài nguyên hệ thống, tài khoản, mật khẩu, máy chủ hoặc mạng nào được kết nối hoặc có thể truy cập thông qua Trang web APKSpeed hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào;
 • truyền tải thông tin liên lạc không được yêu cầu hoặc hàng loạt tới bất kỳ chủ tài khoản APKSpeed nào hoặc sử dụng Trang web APKSpeed làm địa chỉ trả lại cho thư thương mại không được yêu cầu có nguồn gốc từ nơi khác;
 • tạo danh tính giả nhằm mục đích đánh lừa người khác;
 • tải xuống bất kỳ Tài liệu của bên thứ ba nào được đăng trên Trang web APKSpeed mà bạn biết hoặc lẽ ra phải biết một cách hợp lý, không thể được sao chép, phân phối, thực hiện hoặc hiển thị hợp pháp theo cách đó;
 • làm gián đoạn, can thiệp hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và tận hưởng Trang web APKSpeed, bất kỳ Tài liệu hoặc dịch vụ nào có thể truy cập thông qua Trang web APKSpeed;
 • vi phạm mọi điều khoản cấp phép, nguyên tắc hoặc quy tắc ứng xử khác áp dụng cho Tài liệu hoặc dịch vụ cụ thể có thể truy cập được thông qua Trang web APKSpeed;
 • vi phạm mọi luật hoặc quy định hiện hành liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Trang web APKSpeed hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị cấm bởi các Điều khoản này;
 • đăng hoặc gửi bất kỳ chủ đề, tên, Tài liệu hoặc thông tin nào khiêu dâm trẻ em, phỉ báng, bạo lực quá mức, quấy rối, không phù hợp, khiếm nhã, dâm ô, dâm dục, tục tĩu, tục tĩu, phân biệt chủng tộc, bất hợp pháp hoặc có thể bị phản đối theo cách khác;
 • chuẩn bị, biên dịch, sử dụng, tải xuống hoặc sao chép bất kỳ thư mục người dùng Trang web APKSpeed hoặc thông tin sử dụng hoặc người dùng khác hoặc bất kỳ phần nào trong đó hoặc truyền, cung cấp hoặc phân phối (dù có tính phí hay không) thư mục hoặc thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào buổi tiệc;
 • vi phạm các quyền của APKSpeed hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm các quyền của người dùng khác) hoặc lạm dụng, phỉ báng, quấy rối, theo dõi hoặc đe dọa người khác; hoặc
 • sử dụng bất kỳ tên miền APKSpeed nào làm địa chỉ email gửi lại có biệt danh;
 • cờ bạc, trò chơi và/hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có phí tham gia và giải thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở trò chơi sòng bạc, cá cược thể thao, đua ngựa hoặc đua chó, vé số, các hoạt động mạo hiểm khác tạo điều kiện thuận lợi cho các trò chơi cờ bạc kỹ năng (dù có hay không) nó được định nghĩa hợp pháp là xổ số) và rút thăm trúng thưởng trừ khi nhà điều hành đã nhận được sự chấp thuận trước từ APKSpeed và nhà điều hành cũng như khách hàng chỉ nằm ở các khu vực pháp lý nơi các hoạt động đó được pháp luật cho phép.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi mô tả các phương pháp xử lý dữ liệu của chúng tôi và là một phần của các Điều khoản này.

Sự tuân thủ pháp luật

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến hành vi trực tuyến và Tài liệu của bạn cũng như tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ Hoa Kỳ hoặc quốc gia nơi bạn cư trú (hoặc quốc gia mà bạn mang quốc tịch).

Sửa đổi và Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web APKSpeed của bạn hoặc bất kỳ Tài liệu, dịch vụ hoặc trang web nào có sẵn trên hoặc có thể truy cập thông qua Trang web APKSpeed (bao gồm tài khoản của bạn (nếu có) hoặc bất kỳ phần nào của tài khoản của bạn (bao gồm cả mật khẩu của bạn)), đồng thời xóa và xóa bất kỳ Tài liệu nào của Bạn hoặc bất kỳ liên kết nào đến Trang web hoặc Dịch vụ của Bạn trong Trang web APKSpeed, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do. APKSpeed cũng có thể theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ lúc nào. mà không cần thông báo.


Bạn đồng ý rằng APKSpeed sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ việc xác nhận 1TP4 nào như vậy hoặc việc chấm dứt Trang web APKSpeed hoặc bất kỳ Tài liệu, dịch vụ hoặc trang web nào có sẵn trên hoặc có thể truy cập thông qua Trang web APKSpeed, hoặc việc xóa hoặc xóa Tài liệu của Bạn hoặc mọi liên kết đến Trang web của bạn hoặc Dịch vụ của bạn trong Trang web APKSpeed.

Bản quyền và Đại lý bản quyền

Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của mình cũng làm như vậy. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm, vui lòng cung cấp cho Đại lý bản quyền của chúng tôi những thông tin sau:

 • chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc lợi ích sở hữu trí tuệ khác;
 • mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho là đã bị vi phạm;
 • mô tả về nơi chứa Tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên Trang web APKSpeed;
 • địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
 • một tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; Và
 • tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ.

Bạn có thể liên hệ với Đại lý của chúng tôi để nhận thông báo về các khiếu nại về bản quyền hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ khác như sau qua email: [email protected]