How do I reset Trade Island?

Có một số cách để thiết lập lại đảo mậu dịch:

1. Nếu bạn muốn giữ tiến trình của mình nhưng bắt đầu với một hòn đảo mới, bạn có thể xóa hòn đảo hiện tại của mình và tạo một hòn đảo mới. Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến tab “Đảo” trong menu chính của trò chơi, sau đó nhấn vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tên đảo của bạn. Xác nhận rằng bạn muốn xóa hòn đảo, rồi bắt đầu tạo một hòn đảo mới.

2. Nếu bạn muốn đặt lại hoàn toàn tiến trình của mình, bạn có thể xóa tài khoản người chơi của mình. Làm điều này sẽ xóa tất cả dữ liệu trò chơi của bạn, vì vậy hãy đảm bảo bạn sao lưu mọi tệp lưu hoặc dữ liệu quan trọng khác trước khi tiếp tục. Để xóa tài khoản của bạn, hãy chuyển đến tab “Cài đặt” trong menu chính của trò chơi, sau đó cuộn xuống tùy chọn “Xóa tài khoản người chơi” và nhấn vào đó. Xác nhận rằng bạn muốn xóa tài khoản của mình, sau đó khởi động lại trò chơi.

3. Nếu bạn chỉ muốn bắt đầu lại trên hòn đảo hiện tại của mình, bạn có thể sử dụng tùy chọn “Đặt lại đảo” trong cài đặt của trò chơi. Thao tác này sẽ xóa tất cả tiến trình của bạn trên đảo, vì vậy hãy đảm bảo bạn sao lưu mọi dữ liệu đã lưu trước khi tiếp tục. Để đặt lại hòn đảo của bạn, hãy chuyển đến tab “Đảo” trong menu chính của trò chơi, sau đó chạm vào nút “Đặt lại đảo” ở cuối màn hình. Xác nhận rằng bạn muốn đặt lại hòn đảo của mình, sau đó bắt đầu lại từ đầu.

4. Cuối cùng, nếu bạn gặp sự cố với các tệp đảo hoặc dữ liệu quan trọng khác trước khi tiếp tục. Để đặt lại hòn đảo của bạn, hãy chuyển đến tab “Cài đặt” trong menu chính của trò chơi, sau đó cuộn xuống tùy chọn “Đặt lại đảo” và nhấn vào đó. Xác nhận rằng bạn muốn đặt lại hòn đảo của mình, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Điều này sẽ khắc phục mọi dữ liệu bị hỏng hoặc các sự cố khác mà bạn đang gặp phải với hòn đảo của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *